Galerie Rýnských ryzlinků

Galerie Rýnského ryzlinku České republiky, Bzenec 2005
12. - 13.8.2005

Výsledky degustace 2005 (formát .xls)

Oficiální katalog 2005  (formát .pdf )

Přehled zlatých medailí 2005 (formát .pdf)

 

Klub přátel Rýnského ryzlinku ve Bzenci pořádal již čtvrtý ročník Galerie Rýnských ryzlinků České republiky. Galerie si získává postupně velmi dobré jméno mezi pěstiteli a tato skutečnost se odrazila v množství vín, která byly nabídnuty. Celkem bylo zařazeno v katalogu 230 Rýnských ryzlinků. Z toho z ČR 179, Rakouska 15 a Německa 36. Rakouská vína byla z oblasti Poysdorfu a údolí Dunaje – Wachau. Německá vína byla z vinohradů nad Rýnem - oblast Rheingau – nedaleko města Mainz a ze strmých svahů nad řekou Moselou. Přívlastkových vín bylo 105, z toho výběrů z hroznů bylo 8 a po dvou vzorcích byla vína ledová a slámová. Z hlediska ročníků byl nejsilněji zastoupen rok 2004 – 106, ročník 2003 měl 63 vín, dále byly prezentovány všechny ročníky až do roku 1993, nejstarší víno byl ročník 1990.

Degustace vín proběhla v neděli 7.srpna 2005 v 9.00 hod. na Kulturním domě. Hodnocení, kterého se zúčastnilo 40 hodnotitelů, proběhlo pod vedením Ing. Miloše Michlovského, Csc. za použití stobodové stupnice a bylo dosaženo průměrné hodnocení 80,3 bodu. Statut Galerie Rýnských ryzlinků 2005 určoval hranici pro udělení zlaté medaile 83 bodů, maximálně však 10 % z celkového počtu hodnocených vín. Tuto hranici dosáhlo 77 vín, uděleno bylo však pouze 22 zlatých medailí. Vína, která neměla doložený „Protokol o zatřídění vín“ jsou označena pouze dosaženými stupni cukernatosti při sběru hroznů. Dále se vyskytuje v kategorii přívlastek označení SMARAGD – jedná se o místní označení vín Rakouských a Německých, které vyjadřuje kvalitu a dosažené cukry. Označení CLASSIC a FH (feinherb) se používá v Německu pro vína jemná, mírně sladší a mající vysoké aroma.

 

      Dle Statutu Galerie Rýnských ryzlinků byl vyhlášen šampión Galerie Rýnských ryzlinků České republiky 2005:
VINAŘSTVÍ Neoklas a.s. Šardice, ročník 2001, slámové, 94 bodů, číslo vzorku 140

 

Vlastní výstava byla pořádána ve spolupráci s Městem Bzenec v rámci tradiční Bzenecké pouti. Zahájení bylo ve sklepních prostorách pod Sokolovnou v pátek 12.srpna 2005 v 18.00 hod. a v sobotu 13.srpna 2005 v 14.00 hod., ukončení vždy ve 24.00 hod. Slavnostní předání plakety vítězi Galerie Rýnských ryzlinků proběhlo za účasti starosty města Bzence v sobotu v 17.00 hod.

Zveme pro příští rok všechny přátele dobrého vína do nádherných sklepních prostor Sokolovny, doporučujeme teplé oblečení, cimbálová hudba a občerstvení je zajištěno. Upozorňujeme, že při zahájení druhého dne výstavy v sobotu budou k dispozici všechny vystavované vzorky a vítěze Galerie budete mít možnost ochutnat po celou dobu výstavy.

Klub přátel Rýnského ryzlinku děkuje všem pěstitelům za předložená vína a dále děkujeme Městskému úřadu ve Bzenci za pomoc při organizaci výstavy.

 

Výstava fotografií, plastik a obrazů

„ Z NÁVŠTĚVY VE BZENCI“

Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí Uherský Brod

12.8. - 13.8.2005 Galerie Rýnských Ryzlinků

Sklepy pod Sokolovnou, Bzenec

Vystavovali:
Milan Bouda, František Slovák, Dr. Oldřich Páleníček, Libor Velan, Zdeněk Zábranský, Anna Šalandová, Eva Jandásková, Karel Táborský, Mgr. Lenka Jurečková