Galerie Rýnských ryzlinků

Galerie Rýnského ryzlinku České republiky, Bzenec 2006
11. - 12.8.2006

Výsledky 2006 - hodnocení vín

Vážení přátelé Rýnských ryzlinků, 

v roce 2006 se konal již pátý ročník Galerie Rýnských ryzlinků České republiky.

Galerie si získává postupně velmi dobré jméno mezi pěstiteli a tato skutečnost se odráží v množství vín, která Vám byla nabídnuta. Celkem bylo zařazeno v katalogu 298 Rýnských ryzlinků z toho z ČR 184, Rakouska 38 a Německa 49. Rakouská vína byla z oblasti Poysdorfu a údolí Dunaje – Wachau. Německá vína z vinohradů nad Rýnem -  oblast Rheingau – nedaleko města Mainz a ze strmých svahů nad  řekou Moselou. Novinkou Galerie byla vína z Alsaska – okolí města Colmar, kterých se podařilo zajistit 16 vzorků. Dále byla zastoupena vína ze Slovenska, Slovinska, Brazilie, Chorvatska, Rumunska a Chile

Z hlediska ročníků byl nejsilněji zastoupen rok 2005 – 171, ročník 2004 měl 56 vín,  nejstarší víno byl ročník 1990. Hodnocení, kterého se zúčastnilo 45 hodnotitelů, proběhlo pod vedením Ing. Pavla Hromka SZPI Brno za použití sto bodové stupnice.

Vína, která neměla doložený „Protokol o zatřídění vín“ byla označena pouze dosaženými stupni cukernatosti při sběru hroznů. Dále se vyskytoval v kategorii přívlastek označení SMARAGD – jedná se o místní označení vín Rakouských a Německých, které vyjadřuje kvalitu a dosažené cukry, dále označení CLASSIC a FH (feinherb) se používá v Německu pro vína jemná, mírně sladší a mající vysoké aroma.

Dle Statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena velká zlatá medaile Galerie Rýnských ryzlinků České republiky:

WEINGUT G.H. von MUMM ročník 2004, č.vz. 212

Klub přátel Rýnského ryzlinku děkuje všem pěstitelům za předložená vína a dále děkujeme Městskému úřadu ve Bzenci za pomoc při organizaci výstavy.

Bzenec 9.8.2006


Poznámky

Pro ročník 2006 organizátoři upustili  od uvedení bodového hodnocení jednotlivých vín a bylo uvedeno zatřídění dle dosažených bodů:

                                                                      Zkratka     počet vín      %

zlatá medaile             89 - 85 bodů           ZM              50           16,8

stříbrná medaile       84 - 80 bodů           SM              115          38,6

bronzová medaile     79 – 75 bodů          BM              91           30,5

diplom                       70 – 74 bodů          DIP              35           11,8

                                  méně než 70bodů   NEH              7              2,3

Nejvýše hodnocené víno – s podmínkou dosažení 90-ti bodů  je oceněno titulem:   VELKÁ ZLATÁ MEDAILE       zkratka VZM

 Některá vína mají uvedeno ve sloupci „přívlastek“ polohu, a to z důvodu nemožnosti identifikovat jakostní stupeň, další údaj může být bližší určení vína.

 Zkratky států:   

ČR - Česká republika, D - Německo, F - Francie, SK - Slovensko, SL - Slovinsko,  CR - Chorvatsko, NZ - Nový Zéland

BR - Brazílie, RU - Rumunsko, CH - Chile