Galerie Rýnských ryzlinků

Galerie Rýnského ryzlinku České republiky, Bzenec 2014
15. - 16.8.2014

Občanské sdružení „Galerie Rýnských ryzlinků“ ve Bzenci pořádalo čtrnáctý ročník Galerie Rýnských ryzlinků. Jedná se o největší přehlídku odrůdy Ryzlink rýnský v České republice a také v Evropě. Pro letošní rok se nám podařilo zajistit  491 vzorků vín ze šesti zemí. Hodnocení proběhlo 10. srpna 2014 pod vedením Ing. Libora Zlomka. Hodnotitelé pracovali ve dvanácti komisích při dodržení přísné anonymity vzorků. Vína byla zatříděna dle 100 bodové stupnice a v souladu se „Statutem Galerie Rýnských ryzlinků“. U jednotlivých vzorků není uvedeno bodové hodnocení, ale pouze udělené ocenění (zlatá, stříbrná, bronzová medaile, diplom).

Za čtrnáct let existence výstavy se podařilo více než zdvojnásobit počet vystavených vzorků, zejména se daří zajišťovat vína od profesionálních vinařů z České republiky. Každý rok se pokoušíme zvýšit počet zahraničních vinařů, a to nejen z již známých oblastí, ale navštěvujeme i nové vinařské oblasti. Pro letošní rok jsme rozšířili nabídku o další vinaře z Německa – oblast Mosely a Francie - Alsaska. Letošní výstava byla pořádána ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, fakultou technologickou, studijní obor gastronomie, zastoupenou prof. Ing. Vlastimilem Ficem, DrSc. Organizátorem výstavy bylo občanské sdružení „Galerie Rýnských ryzlinků“ ve spolupráci s městem Bzenec. Výstava je pořádána v rámci tradiční Bzenecké pouti ve sklepních prostorách pod Sokolovnou.

Klub přátel  Rýnského ryzlinku děkuje všem vinařům za předložená vína. Dále děkujeme Městskému úřadu Bzenec a SOŠ Bzenec za pomoc při organizaci výstavy. Zvláštní poděkování patří společnosti VINNÝ DŮM  s.r.o. Bzenec za zapůjčení vozidla. Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete výstavě, řadící se mezi stěžejní specializované přehlídky českých, moravských a zahraničních Ryzlinků rýnských.

Za občanské sdružení "Galerie Rýnských ryzlinků" Oldřich Kuchař, Ing. Miroslav Kunc
Ve Bzenci dne  14. července 2014

 

Výsledky hodnocení vín 2014

Podrobnosti k celkovým výsledkům hodnocení 2014

 

Vína, která neměla doložený „Protokol o zatřídění vín“, jsou označena pouze dosaženými stupni cukernatosti při sběru hroznů. Jestliže pěstitel nezařadil víno dle obsahu cukru, pak není uvedena žádná specifikace. Dále se vyskytuje v kategorii přívlastek označení SMARAGD, LYRA – jedná se o místní označení vín Rakouských a Německých, které vyjadřuje kvalitu někdy dosažené cukry, dále označení CLASSIC a FH (feinherb) se používá v Německu pro vína jemná, mírně sladší a mající vysoké aroma. Vieille Vignes nebo Alte Reben – vína ze starých vinic (40 a víc let). Auslese – výběr z hroznů. Některá vína mají uvedeno ve sloupci „přívlastek“ polohu, a to z důvodu nemožnosti identifikovat jakostní stupeň, další údaj může být bližší určení vína.

             
      Po hodnocení byla vína podle dosažených bodů zatříděna takto:      
 

body

zkratka

počet vín

%

zlatá medaile 89 - 87

ZM

118 24,03
stříbrná medaile 86 - 80

SM

297 60,49
bronzová medaile 79 - 75 BM 63 12,83
diplom 74 - 70 DIP 9 1,80
                                 
   

Zkratky států:   ČR - Česká republika, SK - Slovensko, D - Německo, A - Rakousko, F - Francie

   
    stát ČR SK D F A    
    počet vzorků 328 16 77 34 34    
                   
  ročník 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  počet vzorků 1 1 2 1 1 3 5 4 7 11 14 36 107 298
                                 
 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - Česká republikA

v kategorii do 12g/l zbytkového cukru

Vinařství Popela Perná

ročník 2013, pozdní sběr, suché, vinařská oblast Morava, č. vzorku 198

 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - Česká republikA

v kategorii nad 12g/l zbytkového cukru

Vinařství Ing. Křápek Josef a syn

ročník 2006, slámové víno, sladké, podoblast Slovácká,

obec Blatnice pod Sv. Antonínkem, trať Roháče, č. vzorku 16

 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - zahraniční vínA

v kategorii do 12g/l zbytkového cukru

ExlusivWeine Woditschka, Herrnbaumgarten, Rakousko

ročník 2013, suché, Rosenberg, číslo vzorku 459
 

 Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - zahraniční vínA

v kategorii nad 12g/l zbytkového cukru

Weingut F. J. Weis, Zell/Mosel, Německo

ročník 2013, auslese, Zeller Schwarze Katz, číslo vzorku: 415