Galerie Rýnských ryzlinků

Galerie Rýnského ryzlinku České republiky, Bzenec 2015
14. - 15.8.2015

Klub přátel Rýnského ryzlinku ve Bzenci pořádal patnáctý ročník Galerie Rýnských ryzlinků. Jedná se o největší přehlídku odrůdy Ryzlink rýnský v České republice a také v Evropě. Pro rok 2015 se podařilo zajistit  448 vzorků vín z pěti  zemí. Hodnocení proběhlo 9. srpna 2015 pod vedením Ing. Milana Hlaváčka. Hodnotitelé pracovali ve dvanácti komisích při dodržení přísné anonymity vzorků. Vína byla zatříděna dle 100 bodové stupnice a v souladu se „Statutem Galerie Rýnských ryzlinků“. U jednotlivých vzorků není uvedeno bodové hodnocení, ale pouze udělené ocenění (zlatá, stříbrná, bronzová medaile, diplom).

Za patnáct let existence výstavy se podařilo více než zdvojnásobit počet vystavených vzorků, zejména se daří zajišťovat vína od profesionálních vinařů z České republiky. Každý rok se pokoušíme zvýšit počet zahraničních vinařů, a to nejen z již známých oblastí, ale navštěvujeme i nové vinařské oblasti. Pro letošní rok jsme rozšířili nabídku o další vinaře z Německa – oblast Mosely a Francie - Alsaska.  Organizátorem výstavy byl  Klub přátel Rýnského ryzlinku ve Bzenci ve spolupráci s městem Bzenec. Výstava je pořádána v rámci tradiční Bzenecké pouti ve sklepních prostorách pod Sokolovnou.

Klub přátel  Rýnského ryzlinku děkuje všem vinařům za předložená vína. Dále děkujeme Městskému úřadu Bzenec a SOŠ Bzenec za pomoc při organizaci výstavy. Zvláštní poděkování patří společnosti VINNÝ DŮM s. r. o. Bzenec za zapůjčení vozidla. Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete výstavě, řadící se mezi stěžejní specializované přehlídky českých, moravských a zahraničních Ryzlinků rýnských.

Za občanské sdružení "Galerie Rýnských ryzlinků" Oldřich Kuchař, Ing. Miroslav Kunc
Ve Bzenci dne  16. července 2015

Výsledky hodnocení vín 2015

Podrobnosti k celkovým výsledkům hodnocení 2015

 

Vína, která neměla doložený „Protokol o zatřídění vín“, jsou označena pouze dosaženými stupni cukernatosti při sběru hroznů. Jestliže pěstitel nezařadil víno dle obsahu cukru, pak není uvedena žádná specifikace. Dále se vyskytuje v kategorii přívlastek označení SMARAGD, LYRA – jedná se o místní označení vín Rakouských a Německých, které vyjadřuje kvalitu někdy dosažené cukry, dále označení CLASSIC a FH (feinherb) se používá v Německu pro vína jemná, mírně sladší a mající vysoké aroma. Vieille Vignes nebo Alte Reben – vína ze starých vinic (40 a víc let). Auslese – výběr z hroznů. Některá vína mají uvedeno ve sloupci „přívlastek“ polohu, a to z důvodu nemožnosti identifikovat jakostní stupeň, další údaj může být bližší určení vína.

             
      Po hodnocení byla vína podle dosažených bodů zatříděna takto:      
 

body

zkratka

počet vín

%

zlatá medaile 89 - 87

ZM

121 27,01
stříbrná medaile 86 - 80

SM

274 61,16
bronzová medaile 79 - 75 BM 39 8,71
diplom 74 - 70 DIP 5 1,12
    NEH 5 1,12
                                 
   

Zkratky států:   ČR - Česká republika, SK - Slovensko, D - Německo, A - Rakousko, F - Francie

   
    stát ČR SK D F A    
    počet vzorků 285 17 79 33 34    
                   
  ročník 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    
  počet vzorků 1 1 2 1 2 3 1 4 4 3 5 23    
      2012 2013 2014                      
      46 108 242                      
 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - Česká republikA

v kategorii do 12g/l zbytkového cukru

Ing. Stanislav Martinek, Kyjov

ročník 2001, moravské zemské víno, polosuché, č. vzorku 117

 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - Česká republikA

v kategorii nad 12g/l zbytkového cukru

Vinné sklepy Lechovice

ročník 2013, slámové víno, sladké, oblast Morava, podoblast Znojemská,

obec Borotice, trať Nad Kolářovým sklepem, č. vzorku 125

 

Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - zahraniční vínA

v kategorii do 12g/l zbytkového cukru

Weingut Hofbauer, Unterretzbach, Rakousko

ročník 2014, Classic, suché, číslo vzorku 445
 

 Dle statutu Galerie Rýnských ryzlinků byla udělena VELKÁ ZLATÁ MEDAILE - ŠAMPION VÝSTAVY - zahraniční vínA

v kategorii nad 12g/l zbytkového cukru

Weingut Johannishof, Johannisberg, Německo

ročník 2014, pozdní sběr, Rüdeshaimer Berg Rottland, číslo vzorku: 336